انسانهای آینده هیچ نیازی به خانه ماشین هواپیما ندارند

یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 17:14
آیا من هستم اگر هستم پس چرا نیستم هیچ نیازی به هیچ چیز نیست هیچ نیازی به خانه یا ماشین یا هواپیما یا نوشیدن و خوردن نیست انسان 100% تغیر میکنه و دیگر نیازی به زادو ولد نیست از همه نیازها بی نیاز میشود چون فقط کافی هست بخواهد هر چند زمانی که 100 درصد تغیر کند جتی دیگر به چیزی فکر نمی کند زمانی میرسد که انسانها غرق در لذت می شوند انهم به صورت نامحدود هرگز به گذشته حال و آینده فکر نمی کند زمان و مکان برایش احساس نمی شود فقط یک حس می مانه ان هم حس لذت لذتی مافوق تصور لذتی که میلیاردها بار از این لذتها بالاتر است ... چقدر به این حیات جدید اعتقاد دارید ..... آخر زندگی انسان چگونه هست؟ زمانی می رسد که انسان به راحتی می تواند خودش را غیب و ظاهر کند انسان موفق می شود میلیاردها بار و به تعداد نامجدود بمیرد و زنده شود. انسان ارام ارام مجازی می شود و سپس این مجازی را واقعیت فیزیکی می کند. انسان می تواند به هر کجای جهان سفر کند و انسان نیازی به غذا نخواهد داشت ماشین زمان یکی از ساده ترین ماشین خواهد بود که اختراع می شود پول کاملا از بین می رود کسی نمی جنگد چون همه دارای یک قدرت مساوی خواهند بود شروع این حالت انجام شده اما همه گیر نیست ولی تا 19 سال دیگر اولین دستگاهی که همه را شگفت زده می کنه دنیا را در حیرت خواهد برد هیچ نیازی به زندگی در سیاره نیست هیچ نیازی به هوا نیست هیچ نیازی به هیچ چیز نیست هیچ نیازی به خانه یا ماشین یا هواپیما یا نوشیدن و خوردن نیست انسان 100% تغیر میکنه و دیگر نیازی به زادو ولد نیست از همه نیازها بی نیاز میشود چون فقط کافی هست بخواهد هر چند زمانی که 100 درصد تغیر کند جتی دیگر به چیزی فکر نمی کند زمانی میرسد که انسانها غرق در لذت می شوند انهم به صورت نامحدود هرگز به گذشته حال و آینده فکر نمی کند زمان و مکان برایش احساس نمی شود فقط یک حس می مانه ان هم حس لذت لذتی مافوق تصور لذتی که میلیاردها بار از این لذتها بالاتر است ... چقدر به این حیات جدید اعتقاد دارید .....
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.